Xosé Luís
Méndez Ferrín

Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra
 Poesía
 abril de 2003
 Edicións Espiral Maior. Edicións Xerais. Federación de Libreiros de Galicia