Xosé Luís
Méndez Ferrín

Actividades da AELG:
Actividade: Premios Aelg 2008
Lugar de gravación: Hotel Porta do Camiño (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: Salón de Actos da Real Academia Galega (A Coruña)
Ano de gravación: 2011