Escritora do mes

Escritor/a do mes

María Xosé
Lamas

Vilalba Diplomada en Profesorado de Primaria, Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación, Postgrao en Educación Musical, Grao Elemental en piano do Conservatorio Profesional Municipal de Vilalba (Lugo) no que continúa estudos de Grao Medio, conquire a súa primeira praza como mestra definitiva no CEIP de Muras (Lugo) do que é directora durante seis anos. (...)
anteriores
Escritor/a do mes
xuño de 2019
Escritor/a do mes
maio de 2019
Escritor/a do mes
marzo de 2019