Escritor do mes

Escritor/a do mes

Albino
Mallo

Nacéronme en Vigo o ano 1929 e estudiei a carreira de dereito en Santiago, momento no que comecei as miñas colaboracións xornalísticas en La Noche ó carón de Borobó a quen considero o meu grande mestre. (...)
anteriores
Escritor/a do mes
decembro de 2019
Escritor/a do mes
novembro de 2019
Escritor/a do mes
outubro de 2019
Escritor/a do mes
setembro de 2019