Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: Libraría Couceiro (Compostela)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Pazo da Cultura (Pontevedra)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: Santiago de Compostela
Ano de gravación: 2021