Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Sede da Real Academia Galega (A Coruña)
Ano de gravación: 2012