Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Casa da Cultura (Chantada)
Ano de gravación: 2014
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2014