Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2018
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Sala Ángel Brage do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010