Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes da Coruña. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (A Coruña)
Ano de gravación: 2022