Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013