Videoteca de obras

destacados

Gravado en: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña), 2009
Gravado en: Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi) (Compostela), 2010
Gravado en: Casa do Concello (A Coruña), 2007