Videoteca de obras

destacados

Gravado en: Casa do Concello (A Coruña), 2007
Gravado en: Centro de Interpretación do Camiño de Santiago (Lugo), 2009
Gravado en: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela), 2010