Xosé Carlos
López Bernárdez

antoloxía
biografía
didáctica
divulgación
edición crítica
ensaio
libro homenaxe
poesía