Xosé Carlos
López Bernárdez

Os Caprichos espidos. Xosé Poldras
 Ensaio (Arte)
 xaneiro de 2021
 Edición Concello de Ourense