Xosé Carlos
López Bernárdez

Piranesi. Vedute-Vistas da Roma antiga-Cárceres
 Ensaio (Arte)
 xullo de 2021
 Outros autores: Felipe Senén López Gómez /Xoán Pastor Rodríguez Santamaría Edición Fundación Museo de Artes do gravado á estampa dixital, Artes (Ribeira)