Xosé Carlos
López Bernárdez

Laxeiro. Catálogo Universal
 Ensaio (Arte)
 2009
 Nova Galicia-Fundación Laxeiro, Vigo