Xosé Carlos
López Bernárdez

Máis alá da paisaxe. Lito Portela
 Ensaio (Arte)
 abril de 2022
 Deputación de Pontevedra
 Romón, Manuel María