Xosé Carlos
López Bernárdez

Carlos Sobrino (comisario)
 Ensaio (Arte)
 2008
 Fundación Caixanova, Vigo e Pontevedra