Xosé Carlos
López Bernárdez

Francisco Fernández del Riego. Nos vieiros da arte
 ensaio (arte)
 decembro de 2021
 Edición Servizo de Museos Municipais do Concello de Vigo