Xosé Carlos
López Bernárdez

Na espera do amigo. Francisco Fernández del Riego/Laxeiro
 Ensaio (Arte)
 abril de 2023
 Edición Consello da Cultura Galega