Xosé Carlos
López Bernárdez

Cara a unha poética feminista. Homenaxe a María Xosé Queizán
 Libro homenaxe (Ensaio)
 marzo de 2011
 Edicións Xerais. Coordinado por Manuel Forcadela e Camiño Noia
 Forcadela, Manuel