Xosé Carlos
López Bernárdez

Quiñones de León. Unha nova pinacoteca para Galicia (comisario)
 Ensaio (Arte)
 2010
 Museo da Cidade Quiñones de León, Vigo