Xosé Carlos
López Bernárdez

Yolanda Carbajales
 Ensaio (Arte)
 decembro de 2020
 Edición: Fundación Museo de Artes do gravado á estampa dixital, Concello de Ribeira e Universidade de Santiago de Compostela