Xosé Carlos
López Bernárdez

Seoane. Razón e compromiso (comisario)
 Ensaio (Arte)
 2010
 Fundación Caixanova, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo e A Coruña