Xosé Carlos
López Bernárdez

Ponte Ulla ten historia
 Ensaio
 decembro de 2014
 Asociación O Cruceiro da Ulla-Concello de Vedra