Sobre a vida da AELG

Rodri García (La Voz de Galicia, 09/10/2010)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 30/09/2010)
M. P. (Xornal de Galicia, 15/09/2010)
Cesáreo Sánchez Iglesias (Xornal de Galicia, 25/07/2010)
Ramón Loureiro (La Voz de Galicia, 24/07/2010)
Vanessa Oliveira (Galicia Hoxe, 29/06/2010)
Armando Requeixo (El Ideal Gallego, 27/06/2010)
Xavier Queipo (Galicia Hoxe, 11/06/2010)
Redacción (Galicia Hoxe, 22/05/2010)
Comba Campoy (Tempos Novos, 20/05/2010)
Vanessa Oliveira (Galicia Hoxe, 18/05/2010)
Mercedes Queixas Zas (A Peneira, 17/05/2010)
LV, 17/05/2010
Ángeles Rodríguez (O Sil, 17/05/2010)
Cesáreo Sánchez Iglesias (ANT, 13/05/2010)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 10/05/2010)
Xosé Carlos Caneiro (La Voz de Galicia, 01/05/2010)
Rodri García (La Voz de Galicia, 01/05/2010)
Armando Requeixo (El Ideal Gallego, 25/04/2010)
El Correo Gallego, 25/04/2010
Nuno Besteiro (El Correo Gallego, 25/04/2010)
Luís Pousa (La Voz de Galicia, 20/03/2010)
Redacción (Xornal de Galicia, 29/01/2010)
Maré (Galicia Hoxe, 29/01/2010)
Redacción (El Correo Gallego, 29/01/2010)
Redacción (Galicia Hoxe, 19/01/2010)
Maré (Galicia Hoxe, 19/01/2010)
Serafín Lorenzo (La Voz de Galicia, 19/01/2010)