Sobre a vida da AELG

Vanessa Oliveira (Galicia Hoxe, 29/06/2010)
Armando Requeixo (El Ideal Gallego, 27/06/2010)
Xavier Queipo (Galicia Hoxe, 11/06/2010)