Máis que satisfeitos
Vanessa Oliveira (Galicia Hoxe, 29/06/2010)