Paisaxes literarias
Armando Requeixo (El Ideal Gallego, 27/06/2010)