Contacto

Enderezo:
Oficina:
ASOCIACIÓN DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA (AELG)
Avda. de Alfonso Molina, s/n
Edif. de Sindicatos, 8º andar
15008 - A CORUÑA
Teléfonos:
Teléfono: +34 981 133 233
Móbil: +34 696 581 971
Horario de atención:
Segunda a sexta feira/Luns a venres, de 10:00 a 14:00
Enderezos electrónicos:
Vicepresidencia:
vicepresidencia@aelg.org
Secretaría xeral:
secretaria@aelg.org
Gabinete de prensa:
prensa@aelg.org
Axenda cultural da AELG:
axenda.cultural@aelg.org
Palabras con memoria:
palabra.con.memoria@aelg.org
Palabra audiovisual:
palabra.audiovisual@aelg.org
Escola de Escritoras e Escritores:
escoladeescritoraseescritores@aelg.org

Información básica sobre Protección de Datos. O Responsábel do tratamento é a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. A finalidade do tratamento é atender a súa solicitude de alta e a base legal do mesmo é o seu consentimento como persoa interesada. Prevese a comunicación de datos a CEDRO. Non se prevén outras comunicacións de datos. Ten dereito a acceder, rectificar, suprimir os seus datos e outros dereitos. Pode consultar a nosa cláusula adicional premendo no epígrafe Protección de datos da páxina principal da web da AELG (aelg.gal).