"En boa medida, eu escribo para os meus alumnos"
Ramón Loureiro (La Voz de Galicia, 24/07/2010)