Manuel Rivas: "O escritor é cada vez máis clase obreira"
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 30/09/2010)