Cultura achega fondos para as actividades dos escritores galegos
Redacción (Galicia Hoxe, 25/04/2010)