Aviso legal

Datos da AELG

Nome da entidade: Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
CIF: G15039936.
Enderezo: Avenida Alfonso Molina, s/n. Edificio de Sindicatos, 8º andar. C. P. 15008 A Coruña.
Datos de contacto: Correo electrónico: oficina@aelg.org Teléfono: 981133233

Responsabilidades

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade da persoa usuaria.

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega non se fai responsábel polos danos derivados directa ou indirectamente polo uso deste sitio, tanto no que se refire á web da que é titular como respecto doutras webs coas que se pode enlazar para recibir información.