Reaccións contundentes
Maré (Galicia Hoxe, 19/01/2010)