Cesáreo
Sánchez

Críticas e reseñas
Ricardo Carballo Calero
Xavier Rodriguez Barrio
R. Carballo Calero
Olga Novo
Ignacio Martinez de Pisón
Rodri García
Obra traducida
Koldo Izaguirre
Outras novas do autor/a na prensa
Xulián das Barbas Brancas
Presentacións e prólogos