Centro de Documentación da AELG
Historia xeral de Galiza (2005)
Sánchez, Cesáreo