Centro de Documentación da AELG
As tecedeiras do fume. Historia da Fábrica de Tabacos da Coruña de Luís Alonso Álvarez (1998)
Sánchez, Cesáreo