Teresa
Seara

Teresa Seara (Toén-Ourense, 1968) é doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesora de ensino secundario e crítica literaria. Colabora en revistas galegas (Anuario Grial de Estudos Literarios Galego, Tempos Novos, Grial, Boletín Galego de Literatura, Festa da palabra silenciada, Clave Orión, etc.) e foráneas (El invisible anillo, Serta, El Cielo de Salamanca, Liceus, Caravansari). Artigos da súa autoría viron a luz, entre outros, nos volumes colectivos Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa, Guerra civil e literatura galega (1936-1939), Novos exercicios de estilo, Cinco impactos poéticos en ditadura, Presenza do poema, Cien años de poesía, Que lle podo ofrecer a quen me intente?, Preludios para Miguel Anxo Fernán Vello, Lupe Gómez: libre e estranxeira e Letras escarlata. Participou en varias tempadas do programa da TVG Libro Aberto.

Editou as antoloxías Para saír do século (xunto con Luciano Rodríguez), Poesía galega nova (revista virtual Enfocarte), Catorce voces gallegas del siglo XX (revista Reverso, Guadalajara-México) e Veinte puntos de fuga (Editorial El perro y la rana, Caracas-Venezuela), así como as escolmas da obra poética de Miguel Anxo Fernán Vello -Astro interior e Antologia poetica (conxuntamente con Manuele Massini, Edizioni ETS, Pisa-Italia)- e Francisco X. Fernández Naval, Memoria de abril. Ademais encargouse das traducións de Os ángulos da brasa, de Manuel Álvarez Torneiro, Golpear de sombras, de Francisco X. Fernández Naval e Habitación do asombro de Miguel Anxo Fernán Vello (xunto con Isabel Pintado).

Ten sido redactora do Diccionario de Literatura, dos tomos de literatura do Proxecto Galicia (Hércules Edicións) e de numerosos prólogos para obras de, entre outros, Yolanda Castaño, Marta Dacosta, Miguel Anxo Fernán-Vello, Manuel Álvarez Torneiro, Xavier Frías Conde, Emma Pedreira, Dores Tembrás, Rafa Villar ou Eva Veiga. Textos creativos da súa autoría figuran nos volumes Rumbo ás illas, Versos & Formas e Santiago invisible.

[Marzo, 2017]