(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Outras novas do autor/a na prensa
Teresa Cuíñas, Óscar Iglesias
Carmen Gil Martínez
Manuel M. Barreiro
Xosé Manuel Pereiro
Presentación editorial