Montserrat
Pena Presas

Licenciada en Filoloxía Galega e DEA en Teoría da Literatura na USC. Actualmente é bolseira da mesma universidade, onde prepara a súa tese de doutoramento. No eido da crítica literaria, colabora en diferentes suplementos culturais (Faro da Cultura e Protexta) e revistas especializadas (Grial, Anuario de Estudos Literarios Galegos, Madrygal, etc.) Tamén é coordinadora de redacción de Fadamorgana. Revista Galega de Literatura Infantil.

[Febreiro, 2008]