A Aelg na prensa

Miguel Anxo Fernán-Vello (Galicia Hoxe, 28/12/2009)
Diario de Pontevedra, 24/12/2009
Actividade: Premios Aelg 2010
Isidro Novo (Galicia Hoxe, 09/12/2009)
Belén López (Diario de Pontevedra, 04/12/2009)
Actividade: Premios Aelg 2010
Camilo Franco (La Voz de Galicia, 22/11/2009)
Diario de Ferrol, 21/11/2009
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 21/11/2009)
M. Dopico (Galicia Hoxe, 21/11/2009)
Redacción (A Voz de Vilalba Dixital, 20/11/2009)
Teresa Cuíñas (El País, 20/11/2009)
Maré (Galicia Hoxe, 18/11/2009)
Sara Vázquez (La Opinión, 17/11/2009)
Maré (Galicia Hoxe, 17/11/2009)
www.ghastaspista.com, 17/11/2009
Manuel Vidal Villaverde (Galicia Hoxe, 27/10/2009)
Redacción (ANT Dixital, 23/10/2009)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 03/10/2009)
A. Losada (Xornal de Galicia, 02/10/2009)
M. Dopico (Galicia Hoxe, 02/10/2009)
Armando Requeixo (Diario de Ferrol, 20/09/2009)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 26/07/2009)
Redacción (Galicia Hoxe, 18/07/2009)
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 27/06/2009)
Víctor Paz Morandeira (Xornal de Galicia, 22/06/2009)
Lucía L. Bravo (Xornal de Galicia, 18/06/2009)
Redacción (El Correo Gallego, 18/06/2009)
M. Dopico (Galicia Hoxe, 17/06/2009)
Francisco X. Fernández Naval (Diario de Ferrol, 07/06/2009)
Dolores Martínez Torres (Faro de Vigo, 04/06/2009)
Francisco X. Fernández Naval (Xornal de Galicia, 23/05/2009)
Maré (Galicia Hoxe, 15/05/2009)
Publicidade inserida no xornal de Luns a Venres con motivo do Día das Letras Galegas 2009 (ADN-LV, 15/05/2009)
E. Amado (ABC, 14/05/2009)
I. Seixo (El Correo Gallego, 14/05/2009)
V. Oliveira (Galicia Hoxe, 14/05/2009)
Alfredo Conde (El Correo Gallego, 02/05/2009)
Camilo Franco (La Voz de Galicia, 21/04/2009)
Europa Press (Diario de Pontevedra, 14/02/2009)
Redacción/AGN (Galicia Hoxe, 08/02/2009)
AGN (El Correo Gallego, 08/02/2009)
V. Oliveira (Galicia Hoxe, 06/02/2009)
Amaia Mauleón (La Opinión, 03/02/2009)