A Aelg na prensa

X. C. (A Nosa Terra, 01/08/1985)
La Voz de Galicia, 18/01/1985