A Aelg na prensa

Eusebio Tenreiro García (El Ideal Gallego , 14/05/1986)
Faro de Vigo, 08/05/1986
Redacción (Faro de Vigo, 27/03/1986)
La Voz de Galicia , 16/03/1986