Do 20 de novembro de 2009 ao 21 de novembro de 2009
Un espazo desde o que dialogar sobre os camiños que os novos/as creadores/as están tomando na escena da nosa literatura. Co patrocinio de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) e a colaboración da Fundación Luís Seoane e CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia)
Foto da actividade