(1929 - 2004)

Manuel María

Cartelaría
Outras novas do autor/a na prensa
Soedade Noia
Camilo Gómez Torres
Belén Martín
Fernando Neira
Ramón Reimunde
Jorge Casanova
Textos de homenaxes recibidas
I.E.S. A sangriña (A Guarda, Pontevedra)