(1929 - 2004)

Manuel María

Autoría: María Xosé Bravo, María Calvo e Carme Villariño
Nivel educativo: Primaria
Autoría: Pacoret Balsa, Xesús
Nivel educativo: Primaria
Autoría: Anxo Gómez e Mercedes Queixas
Nivel educativo: Secundaria