(1929 - 2004)

Manuel María

antoloxía
biografía
divulgación
edición crítica
ensaio
libro homenaxe
narrativa
poesía
teatro