(1929 - 2004)

Manuel María

Galiza, a patria común
 Libro homenaxe
 2005
 Unión do Povo Galego
 Diéguez, Lois