(1929 - 2004)

Manuel María

Val de Lemos. Colección de Poesía Galega
 Poesía
 1993
 Edicións Espiral Maior