(1929 - 2004)

Manuel María

Contemporánea nº 1. Poesía galega de hoxe: Dúas xeracións do século
 Poesía
 1995
 Ver formato PDF da obra na sección publicacións da AELG