(1929 - 2004)

Manuel María

Poemas e contos da Muralla
 Antoloxía
 outubro de 2001
 Edicións A Nosa Terra