(1929 - 2004)

Manuel María

Vis à Vis. Trinta e seis poemas e unha idea
 Poesía
 1997
 Grupo de Apoio a Elías e Ramiro