(1929 - 2004)

Manuel María

Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa
 Ensaio (Libro de actas)
 1998
 Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Edición a cargo de Xoán Carlos Domínguez Alberte e Armando Requeixo