Actividades

Premios AELG

24 de setembro de 2005
Territorio da desaparición, de Miguel Anxo Fernán-Vello
Do 15 de outubro de 2004 ao 30 de outubro de 2004
Ancoradoiro, de Xosé María Álvarez Cáccamo
26 de setembro de 2003
Memoria para Xoana, de Marica Campo
22 de setembro de 2002
Obra Poética completa, Manuel María
1 de decembro de 2000
No ventre do silencio, de X.L. Méndez Ferrín
O lapis do carpinteiro, de Manolo Rivas

Páxinas

2