Actividades

O escritor/a na súa terra (Letra E)

Co apoio do Concello de Pontevedra, CEDRO e Xunta de Galicia
18 de xuño de 2022
Co apoio do Concello da Estrada, CEDRO e Xunta de Galicia
12 de xuño de 2021
Co apoio do Concello de Cee, CEDRO, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña
19 de setembro de 2020
Co apoio do Concello de Santiago de Compostela, CEDRO, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña
29 de xuño de 2019
Co apoio do Concello da Coruña, CEDRO, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
Co apoio do Concello de Oleiros, CEDRO, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
10 de xuño de 2017
Co apoio da Deputación de Lugo, Concello de Lugo, Xunta de Galicia e CEDRO.
25 de xuño de 2016
Co apoio de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, Deputación da Coruña, Consellaría de Cultura e Concello de Rianxo
6 de xuño de 2015
Por decisión da Asemblea de Socios/as Xosé María Álvarez Cáccamo convertiuse en Socio de Honra da AELG. Coa colaboración de: Cedro, Consellaría de Cultura e Concello de Vilaboa
21 de xuño de 2014
A AELG contou coa colaboración da Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, da Consellaría de Cultura e do Concello de Castro de Rei

Páxinas

1