(1926 - 2015)

María do Carme
Kruckenberg

Críticas e reseñas
Luis Trabazo
Julio Sigüenza
Manuel Sánchez-Camargo
Aqulino Iglesia Alvariño
Bernardo Francisco Castro Pérez
Aquilino Iglesia Alvariño
Héitor Mera
Álvaro Labrada
Emilio Merino
Alfonso Villagomez
Entrevistas
Outras novas do autor/a na prensa
Soedade Noia
Xosé Manuel Pereiro
C. Parada, J. Fraga
Camino Noia